Welcome to the Ministry of Education & Training Online Learning

Koe’uhi koe fiema’u lahi ke hokohoko atu hono fakalelei’i e online learning site ‘a e Potungaue, koia ai ‘e tapuni ‘eni kae lava ke fakahoko e taumu’a ngaue ni.

Due to the on-going development of this online learning site, the Ministry is closing this site temporarily till further notice. For further enquiries, please either call toll-free 0800 256 or email: info@edu.gov.to. Malo.