0800 256 info@edu.gov.to

TIHE – TONGA INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION

Malo e lelei, Ko e TIHE pe koe Tonga Institute of Higher Education koe taha ia ‘o e ngaahi va’a ako ma’olunga ‘a e Potungaue Ako ‘o e Pule’anga Tonga ‘i Tonga.’Oku fakatefito hono ‘ako’i ‘o e fanau ke nau ma’u ha ngaahi poto’i mo taukei fakangaue ka ko e me’a mahulu atu koe fakalakalaka ‘a e tu’unga ‘ilo mo poto’i fakapolokalama ‘e malava ke nau fakahoko ‘i ha hili ha’anau ‘osi atu mei heni. Malo ‘aupito,malo e lava mai ka ke me’a a.

Please Note: Trial is on Week 29 Term 3